Kompletní realizace (ne)tradiční dřevostavby

Stavba vznikla na místě původního roubeného stavení, ve skrytém údolí - v sousedství jenom několika chalup. V době intenzivního rozvoje místního osídlení bylo údolí zcela vymýcené a v okolních loukách působilo jako mírný žleb. Dnes je místo skryté mezi vzrostlými lesy, které cloní slunečním paprskům.

Záměr vznikl po dlouhé diskuzi o celé stavbě, od nelehkého rozhodnutí o demolici původního domu, přes dispoziční uspořádání domu nového i jeho estetiku, až po detailní konstrukční řešení. Základní představou byla nenásilná obnova původního stavení, s dodržením původních charakteristických znaků - především umístění stavby, její velikost a proporce, vnitřní uspořádání a materiálové řešení. Snahou bylo nenásilně propojit konstrukční, technologické a estetické kvality tradičního a moderního stavitelství.

Na soklu z pohledového betonu je osazena precizně zpracovaná dřevěná rámová konstrukce, izolovaná prodyšnými dřevovláknitými materiály. Sendvičové obvodové konstrukce jsou řešeny zcela bez použití fólií a OSB desek. Skladby využívají přirozených vlastností kvalitních materiálů. Na dnešní dobu velké rozpony stropních trámů vycházejí z původního, zcela funkčního, řešení stavby.

Bezrámové zasklení v kombinaci s okny v původních proporcích, pouští do světnice maximum dostupného světla a slunce. Fasády jsou obloženy více druhy dřevěného obkladu, včetně šindele.

Základním obytným prostorem je samozřejmě světnice. V přízemí, je umístěna také solidní dílna a soc.zázemí. V podkroví pokojíky pro rodinu.

Stavba byla provedena se smyslem pro tradiční řemeslo a s citem pro poslední detail interiéru! Kvalitní práce bez kompromisů, se projevila ve zdařilém výsledku, který dělá radost klientům (l+m+j+j+a+d), realizačnímu týmu (luky a markéta) i architektovi (další luky). A o to tak nějak jde, ne? :-)

viz autorská zpráva - architekti.in 09/2016

zpět ...